Carregant

CONDICIONS DE LLOGUER DEL COTXE

CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol de 2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, RENT AUTO MOTO S.L.U. l’informa de que és titular de la website www.rentautomotocalador.com D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, RENT AUTO MOTO S.L.U. informa de les següents dades: el titular de la pàgina web es RENT AUTO MOTO S.L.U., amb CIF B07167406 i domicili social c/Espalmador nº 28 07660 CALA D’OR (MALLORCA) inscrita en el Registre Mercantil en el tom 560, foli 134, fulla nº 12375, inscripció 1. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: jaumerentautomoto@yahoo.es

POLÍTICA DE COMBUSTIBLE
A la nostra empresa no cobrem pel combustible. El client ha de tornar el cotxe amb la mateixa quantitat de quan el va recollir.

EDAT DEL CONDUCTOR
L’edat mínima per poder llogar un cotxe és de 25 anys i amb una antiguitat del carnet de 3 anys.

PERÍODE DEL LLOGUER
A la nostra empresa un dia de lloguer del cotxe es considera de 8:00AM fins 20:00PM. Si la reserva és de més d’un dia, sempre s’haurà de retornar el cotxe el darrer dia que figura al contracte de lloguer màxim fins les 20:00PM. En cas de que el client desitgi conservar el cotxe una nit extra i tornar-lo al matí, tondrà un cost addicional.

FORMA DE PAGAMENT
La forma de pagament la elegeix el client. Pot pagar amb targeta de crèdit/dèbit o en efectiu. Si elegeix la opció de pagar amb targeta, aquesta no té per que estar a nom del conductor del cotxe de lloguer, encara que, el titular de la targeta si ha d’estar present en el moment en que s’efectuï el pagament.

ES PAGA QUAN ES REP EL VEHICLE
El pagament del contracte s’efectuarà en el moment en que s’entregui el vehicle, directament en el punt d’entrega. No s’ha de pagar res per avançat a la reserva.

MULTES DE TRÀFIC
El client es qui haurà de pagar les multes de tràfic per les infraccions que hagi comès. L’empresa queda totalment exempta de responsabilitat respecte a les multes de tràfic.

CADIRA DE BEBE I ELEVADORS
El client es qui haurà d’instal·lar aquests accessoris. L’empresa no es fa responsable dels problemes que puguin sorgir en base a la instal·lació dels mateixos.

CONDICIONS GENERALS D’ASSEGURACIÓ
Assegurança contra danys a tercers.
La cobertura de l’assegurança pel vehicle llogat s’estén a una assegurança de responsabilitat civil amb un màxim de 50 milions d’euros. Queda exclosa de l’assegurança la utilització dels vehicles pel transport de mercaderies perilloses. Tota cobertura de l’assegurança concertada dins del marc del contracte de lloguer perd la seva vigència especialment si el vehicle es utilitzat per un conductor no autoritzat, o si el conductor del vehicle no posseeix el permís de conducció exigit en el moment de produir-se la contingència assegurada.
Assegurança a tot risc.
Mitjançant la contractació d’una assegurança a tot risc influït l’assegurança contra robo, el client queda eximit de danys al vehicle, si bé no inclou trencament de neumàtics, llunes, ompliment incorrecte de combustible ni pèrdua de claus o trencament d’elles. En cas d’accident o trencament no imputable a la empresa, no s’entregarà un altre cotxe, no es tornarà cap tipus d’import dels dies restants de lloguer per no poder utilitzar el vehicle llogat.

VIATGES FORA DE MALLORCA
No es permeten fora del territori de Mallorca. L’assegurança del cotxe només cobreix dins Mallorca.

MODEL DEL COTXE
La nostra empresa es reserva el dret de canviar el model del cotxe, substituint-lo per un altre similar al que s’havia reservat o per un altre que fos d’una categoria superior pel mateix preu.

PROTECCIÓ DE DADES
1.
Les dades personals subministrades per l’arrendatari són confidencials. L’arrendatari autoritza el seu emmagatzematge a un arxiu propietat de RENT AUTO MOTO S.L.U. qui tindrà el deure de secret sobre els mateixos. Les dades personals emmagatzemades es referiran: -al nom, direcció postal i electrònica, nombre de telèfon fix, mòbil o fax, data de naixement, CIF, dades de permís de conduir, nº del client; -càrrecs pendents que pugui mantenir amb l’arrendador o societats del grup; -així com en el seu cas, les relatives a programes de fidelització. No s’emmagatzemaran en cap cas valoracions subjectives ni relatives a la situació patrimonial de l’arrendatari. El tractament d’aquestes dades està exclusivament destinat al manteniment i execució de les normals relacions comercials i la prestació dels serveis derivats de l’activitat de l’arrendador.
2. L’arrendatari consent que RENT AUTO MOTO S.L.U. li remeti comunicats comercials propis per correu ordinari o electrònic.
3. L’arrendatari podrà exercir els seus drets d’accés, eliminació i correcció de les seves dades personals, així com oposar-se a la seva comercialització, la utilització o la cessió mitjançant un comunicat a la direcció de RENT AUTO MOTO S.L.U. c/Espalmador nº 28 07660 CALA D’OR (MALLORCA).